Agaat-15-minMijn taakopvatting als gastouder

Het zorgen voor kinderen van anderen is in mijn beleving niet iets dat je “er even bij doet”. Het is een taak die professionaliteit, pedagogische kennis en vaardigheden vereist.  Waar je alle tijd en aandacht voor moet hebben. Dus geen eigen kleine kinderen die zorg behoeven maar volledige toewijding aan en aandacht voor de gastkinderen en hun ouders.

.

Hoe kijk ik naar ontwikkeling van kinderen ?

In de kindertijd wordt de basis gelegd voor de verdere ontwikkeling naar het volwassen leven. Het werken aan een gezonde basis (fysiek, emotioneel en psychisch) heeft dus betekenis voor de rest van het leven. Voorwaarden scheppen waarbinnen een kind zich vrij en gezond kan ontwikkelen is mijns inziens één van mijn belangrijkste taken binnen Kinderopvang De Groene Agaat. Bij een aantal voorwaarden wil ik graag stil staan omdat deze voor mij de kern vormen. (kernwaarden)

.

Liefdevolle,  warme en onvoorwaardelijke aandacht

Voor een jong kind is warmte een voorwaarde om zich te ontwikkelen. Als het warm is kan het zich openen, als het te koud is trekt het zich terug. Dat geldt niet alleen ten aanzien van het fysieke aspect maar zeker ook voor de sfeer. In een warme, welkome sfeer kan het zich thuis voelen en gedijen. Een warme welkome sfeer probeer ik te creëren door zelf rust uit te stralen, door oprechte interesse en volle aandacht voor de kinderen te hebben, door een warm welkom aan het begin van de dag, door kinderen hun verhaal te laten vertellen en de tijd nemen om hen uit te laten praten. De kinderen te knuffelen en te koesteren (vooral bij baby’s van belang) tijdens de verzorgingsmomenten. Dus niet even snel, snel een luier verschonen, maar een ritueel met een liedje en werkelijke aandacht.

Door veel te zingen of te zingzeggen (op zangerige toon iets vertellen) kinderen meenemen in de stroom van de activiteiten en de dag. Doordat ik per dag maximaal 5 kindjes onder de 4 jaar opvang, heb ik alle tijd en ruimte om ze allemaal de aandacht te geven die ze nodig hebben.

.

RAgaat-13-minitme en regelmaat

Een vaste dagindeling met voldoende rustmomenten en  goede gewoontes geven structuur en zekerheid. Baby’s en peuters hebben een natuurlijke behoefte aan rust, ritme en regelmaat.  Niet alleen wat betreft slapen en wakker zijn, spelen en eten maar ook in het herhalen van beweging, klank en ritme. Daarom wordt bij De Groene Agaat bij allerlei overgangsmomenten (tijd om aan tafel te gaan, tijd om op te ruimen, tijd om te slapen) vaste liedjes en versjes gebruikt.

Een ander ritueel is bijvoorbeeld dat aan het begin van de dag onze huiskabouter Pimmetje door de kinderen wakker gemaakt wordt.  We kunnen hem onze geheimpjes vertellen, hij leert ons nieuwe liedjes en vertelt soms een verhaaltje,  kortom  hij beleeft de dag met ons mee. Aan het eind van de dag leggen we hem weer in zijn bedje. Het geeft voor kinderen het begin en het eind van de opvangdag aan. Als we kabouter Pimmetje  in bed hebben gelegd (rond 17.15 uur) dan komen de papa’s en mama’s bijna en gaan we naar huis.

Maar niet alleen door het ritme van de dag leert een kind grip op het leven te krijgen maar ook door het heel bewust beleven van het ritme van de seizoenen en de feestdagen in het jaar. Dit komt tot uitdrukking door wat er op de seizoenstafel te zien is, maar ook in de liedjes die rondom het seizoen en het feest gezongen worden.

.

Kleinschalige huiselijke omgeving en nabootsing

Kinderen in de eerste levensjaren leren vooral door nabootsing van wat zij in hun omgeving zien en ervaren. Daarom vind ik het belangrijk om aandacht te besteden aan de manier waarop ik de dingen doe. Zoveel mogelijk met  aandacht, met plezier en respect. Het huishouden biedt een pedagogische meerwaarde wanneer het met aandacht uitgevoerd wordt, omdat het zinvolle bezigheden zijn.  Het geeft kinderen zicht op processen die ze kunnen begrijpen en nadoen. Voorwaarde is wel dat  het op de “ouderwetse” manier gedaan wordt.  Ouderwets betekent in dit geval “op een zichtbare manier” dus met de hand, zoals plantjes water geven, de vloer vegen, de tafel mooi dekken, brood bakken, soep koken,  de was vouwen, zelf dingen maken of repareren.  De manier waarop de binnen en buiten ruimten eruit zien; met zorg inrichten  en onderhouden.

Ook de manier van begrenzen gaat vanuit de nabootsing: zelf de goede gewoonten en manieren voorleven en de kinderen daarin meenemen zoals bij het opruimen, handen wassen, voeten vegen enzovoorts.  In de huiselijkheid en de kleinschaligheid van kinderopvang De Groene Agaat kunnen het “ouderwetse” huishouden en het nadoen van de kinderen als vanzelfsprekend vorm krijgen want het is ook een gewoon huis en samen zijn we een soort gezin.

.

Agaat-02-minBewuste keuzes

Het buiten zijn en contact met de natuur is belangrijk voor het welzijn van ons en onze kinderen. Ze leren spelenderwijs dingen over de seizoenen, het weer, klimmen en klauteren en zich verwonderen over alles wat er groeit en bloeit.  Wanneer we willen dat de aarde waarop we leven straks ook door de kinderen van onze kinderen nog leefbaar is, heeft dat wat mij betreft consequenties in de keuzes die we nu maken. Het kiezen voor bijvoorbeeld  biologische levensmiddelen  is niet alleen goed voor de gezondheid van onze kinderen nu,  maar ook voor de aarde waarop we wonen. Gebruiken van ecologische schoonmaakmiddelen is duurder maar draagt bij aan minder verstoring van het milieu.  Zorg voor het milieu en het behoud van de aarde is iets dat vraagt om bewuste keuzes. Voor mij betekent dit dat ik het liefst kies voor biologische, seizoensgebonden, fairtrade producten, dat ik zelf geen vlees of vis eet, weinig zuivelproducten gebruik en dat ik afval zoveel mogelijk probeer te scheiden. In De Groene Agaat zie je dit terug in de keus van de voeding, verzorgings- en schoonmaakmiddelen en afvalscheiding. Het liefste had ik ook biologisch afbreekbare luiers in het pakket aangeboden, maar helaas is een luier die in de GFT- bak kan nog niet uitgevonden. Ik heb me wel opgegeven voor een proef waarbij er recycling van luiers mogelijk gaat worden. De luiers worden in een speciale kliko verzameld en opgehaald.  Wanneer deze proef gaat starten is nog niet bekend.

.

Agaat-04-minSamenwerking met ouders

Als je als ouder de zorg voor het meest kostbare dat er op aarde bestaat, namelijk  je kind, uitbesteedt wil je dat het 100% goed voelt. Als ouders zet je de lijnen van de opvoeding uit. Wat vind je belangrijk voor je kind? In de tijd dat je de zorg van je kindje aan mij overdraagt wil ik die lijnen graag volgen.

Samenwerking, transparantie en open communicatie  tussen ouders en mijzelf zie ik dan ook als essentiële basis voor het welbevinden van ons allemaal: het kind, de ouders en ik als gastouder.

Hoe ziet dat er in praktijk uit?

In de kennismaking met elkaar, spreken we de wensen en verwachtingen naar elkaar uit. Is er een klik tussen alle partijen en gaan we verder met elkaar, dan hebben we een startgesprek waarbij onder andere de biografie van het  kind uitgebreid ter sprake komt. Daarna hebben we natuurlijk dagelijks contact bij het halen en brengen voor een goede overdracht.

Tevens is er minimaal één keer per jaar een uitgebreid  oudergesprek waarbij we samen stil staan bij de ontwikkeling van het kind. Één à twee keer per jaar organiseer ik een gezamenlijke ouderontmoeting met  een thema.

Tussendoor is er altijd mogelijkheid om met elkaar te overleggen over opvoedkundige of organisatorische zaken. Emotioneel beladen onderwerpen of echte zorgen over het kind bespreek ik liever niet tijdens haal- en brengmomenten, omdat dit mogelijk invloed heeft op de sfeer die kinderen ervaren. We kunnen daarvoor een aparte (bel)afspraak maken. Een veilig en onbezorgd gevoel is dat wat we kinderen willen bieden en daar moeten we als volwassenen voor zorgen.

.

Tot slot

Veel van de uitgangspunten, zoals ik ze boven heb beschreven, komen voort uit een antroposofische kijk op de wereld. Antroposofie biedt je een breed scala aan gezichtspunten van waaruit je zelf je eigen inzichten kunt ontwikkelen. Bereidheid tot scholing en zelfreflectie is een belangrijk onderdeel van professionaliteit als gastouder. Ik neem deel aan  de intervisie waarbij zelfreflectie en uitwisseling  voorop staat. Daarnaast volg ik scholing over onderwerpen die ik belangrijk acht om mijn werk goed te kunnen doen. Om me nog meer te bekwamen in mijn pedagogische grondhouding  heb ik een  2 jarige cursus Pedagogie voor het jonge Kind van de Rudolf Steiner Stichting gevolgd.

.

Contact

Wil je meer weten of kennismaken bel dan voor een afspraak 06 – 22 880 180 of vul het contactformulier in.

Contact