Leonie AchterbergIk ben Leonie Achterberg geboren in 1965, moeder van een volwassen zoon en dochter.

.

Verpleegkundige

Op jonge leeftijd wist ik het al dat ik “als ik later groot was” graag wilde zorgen voor andere mensen. Dat is de reden waarom ik de studie HBO-Verpleegkunde heb gekozen. Na mijn diplomering ben ik als verpleegkundige gaan werken. Met hart en ziel je inzetten voor mensen met een zorgvraag op lichamelijk of psychisch gebied was mijn passie. In die tijd ben ik ook 2 x moeder geworden en combineerde ik mijn werk met de zorg voor mijn kinderen.

.

Leerkracht

Na 12,5 jaar wilde ik me verder ontwikkelen en mijn keus viel op het onderwijs.

Juf worden werd mijn nieuwe uitdaging en volgde een HBO opleiding tot leerkracht basisonderwijs. Daarna kon ik aan de slag als kleuterjuf. Op verschillende scholen heb ik ruim 12 jaar gewerkt.  Lesgeven aan kinderen met diverse achtergronden, contacten met ouders, het volgen van cursussen en een periode een coördinerende functie binnen kleuterafdeling van mijn school, daaruit bestond mijn werk. Fantastische jaren waren dat.

.

Een nieuwe weg

Toch ontstond bij mij een behoefte om op kleinere schaal, veel meer op individueel niveau met kinderen te werken in plaats van juf met  35 kleuters in een klas.

Daarnaast ervoer ik om mij heen dat steeds meer kersverse  ouders zoekende zijn naar een passende opvang van hun jonge kind. Een opvang waarbij hun kind gezien wordt als een uniek wezentje dat niet opgaat in de massa. Dat er tevens grote behoefte bestaat aan 1 hechtingspersoon waar zij hun kind  aan kunnen toevertrouwen en die voor langere tijd een vertrouwensband met hun  kind en henzelf als  ouders wil aangaan. Binnen de reguliere kindercentra vindt men dit vaak niet of onvoldoende.

Deze beide punten maakte dat ik na ging denken over mijn eigen toekomst en rol die ik zou kunnen spelen in het leven van de zoekende ouders en hun kind(eren)

Na enig tijd wist ik het…. een eigen kinderopvang.

Mijn kennis, ervaring en vaardigheden als verpleegkundige, als leerkracht en als moeder combineren om een aantal jonge kinderen op te vangen wanneer hun ouders bezig zijn met  werken, studeren of anderszins.

.

Uitgangspunten

  • Kleinschalig, huiselijk, veilig en gezellig met een pedagogisch gezond klimaat.
  • Waar een kind zich onvoorwaardelijk gezien weet, en met een warm hart en liefdevolle aandacht tegemoet getreden word.
  • Waar ruimte, ritme en regelmaat is.
  • Waar sociaal contact met een vertrouwd groepje kinderen belangrijk is.

Dit zijn essentiële voorwaarden om de eigenheid van het kind tot bloei te kunnen laten komen. Dat is waar ik voor sta en vorm geef in Kinderopvang De Groene Agaat als antwoord op de vraag van bewuste en zoekende ouders.

.

Start

Wat gebeurde er nadat ik wist dat ik een eigen kinderopvang wilde starten?

Ik heb ontslag genomen als juf, mijn huis verbouwd om als zelfstandig ondernemer deze droom te verwezenlijken. Vanaf 1 januari 2016 heb ik met veel plezier als gastouder gewerkt tot september 2022. Daarna heb ik fulltime me bezig gehouden met mijn studie  tot hypnotherapeut. Mijn werk als gastouder miste ik heel erg en daarom herstart ik mijn opvang weer per 1 januari 2024 naast het werk in mijn praktijk voor coaching en hypnose.

Contact

Wil je meer weten of kennismaken bel dan voor een afspraak 06 – 22 880 180 of vul het contactformulier in.

Contact